Projecten

Projecten

 

Voorbeeld Gemeente

Vraagstelling

We krijgen onvoldoende goede mensen uit de arbeidsmarkt voor onze afdeling inkoop. Dat heeft impact op de kwaliteit. Daarnaast moet de kwaliteit omhoog om problemen te voorkomen, bijvoorbeeld in het volgen van aanbestedingsprocedures.

Aanpak

De potentie van deze vraag is groot. Er zijn veel kosten gemoeid met het werven van nieuwe krachten, zonder veel resultaat. En de impact is groot: de kans op fouten in procedures neemt toe. In de analyse bleek dat een aantal factoren een rol spelen die voorheen niet of onvoldoende zijn opgemerkt. Door deze systematisch met behulp van het negenveldenmodel van Rummler in kaart te brengen was het mogelijk om met een mix van oplossingen te komen die tot een duurzaam resultaat hebben geleid.

Resultaten

  • Aantal reacties op sollicitaties van 2 naar 200.
  • Positief imago gemeente in de arbeidsmarkt.
  • Kans op fouten is aanzienlijk lager.

Voorbeeld Gemeente

Vraagstelling: voor 100 mensen in het Sociaal Domein willen we graag een dag training Projectmatig werken om mensen bewust te maken van het belang ervan en kennis te laten nemen van het concept.

Aanpak

Binnen de gemeente in het Sociaal Domein is ervoor gekozen om meer planmatig te gaan werken. Het blijkt dat een kleine groep mensen werkzaam is als programmamanagers. We constateren dat er veel informatie over projectmatig werken beschikbaar is via deze programmamanagers, maar nog niet is vertaald in concrete afspraken die ook voor projectmedewerkers relevant zijn. De rollen en taken zijn nog onvoldoende duidelijk. Uiteindelijk kiezen we ervoor een 70:20:10 oplossing in te voeren waarbij de projectmanagers in beginsel niet getraind worden, maar een workshop volgen waarin ze meteen concreet aan de slag gaan. Met materialen die vooraf door de programmamanagers in samenwerking zijn gemaakt. Variërend van overzicht van de taken en verantwoordelijkheden tot een format om acties en besluiten neer te leggen. Voor de mensen die het interessant vinden om meer achtergrondinformatie te krijgen over projectmatig werken zetten we online toegankelijke filmpjes en artikelen klaar.

Resultaat

Sneller dan gepland projectmatig werken ingevoerd, waardoor er ook sneller resultaten te verwachten zijn in de projecten. De kosten blijven beperkt. Ten opzichte van de oorspronkelijk voorgestelde aanpak waarin iedereen getraind zou worden is er een besparing van de uitgaven van minimaal 50%.


Voorbeeld Sales

Vraagstelling

Voor een onboarding van salesreps is er een programma ontwikkeld gebaseerd op 70:20:10 principes. De vraag is hoe we het effect van het programma kunnen meten en de impact op de performanceverbetering van de salesreps. En: kunnen we de TTP (time to performance) verkorten? (Was 24 maanden)

Aanpak

We zijn begonnen met de rol van de performance tracker. We hebben gemeten wat de impact is van het programma op de performance. Naast de tevredenheid over het programma van de deelnemers vonden we aanvullende factoren van invloed op de performance van de salesreps. We hebben deze teruggekoppeld aan het management en zij zijn ermee aan de slag gegaan.

Resultaten

  • Verbeterd 70:20:10 programma voor salesreps
  • Door rapportage beïnvloedende factoren is de relatie met het management beter, is een aantal belangrijke punten opgelost en de time to performance verkort.

Voorbeeld Fabriek

De L&D-afdeling implementeerde de BatchRecord-app als een oplossing en concentreerde zich alleen op de 70% en 20% van de 70:20:10 benadering. De app, gebouwd met Microsoft 360 PowerApps, biedt naadloze ondersteuning bij het uitvoeren van productcontroles om te zorgen voor hoge kwaliteitsnormen en biedt ondersteuning bij de uitvoering van cruciale taken en probleemoplossing. Dashboards met real-time ondersteuning van gegevensondersteuningsteams.

De besparing in de eerste paar weken was € 140.000, en we verwachten tegen eind 2017 de kosten met € 200.000 te verlagen. Deze wordt maandelijks gemeten door de lokale L&D-stuurgroep en teruggekoppeld naar de vergadering van het managementteam.