Het Performance Detective Programma

Het Performance Detective Programma

Ben jij die HR-businesspartner met passie voor je vak? Met ambitie om vanuit het businessperspectief te leren analyseren en te adviseren? Om via meetbare businessimpact aan de managementtafel te komen én te blijven?

Dan is het Performance Detective Programma zeker iets voor jou.

In veel organisaties is het lastig voor de HR-businesspartner om niet in de valkuil van oplossingen organiseren te trappen. Dan heeft de manager de oplossing voor een prestatieprobleem zelf al bedacht. Om vervolgens aan de HR-businesspartner te vragen deze oplossing uit te voeren. Zonder nog de gelegenheid te krijgen zelf een analyse te kunnen doen.

Door als HR-businesspartner te leren hoe je op systeemniveau problemen en kansen in organisaties analyseert is het mogelijk om de rol van Performance Detective in te vullen en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren voor je interne klant.

Opbrengsten

 

Opbrengst Organisatie

 • Business Impact voor kritieke issues in de organisatie;
 • Gestructureerd inzicht in problemen en kansen en een onderbouwd advies met gerichte oplossingen;
 • Verbeterde samenwerking tussen HR en andere ondersteunende afdelingen.

Opbrengst deelnemer

 • Betere ondersteuning van problemen en uitdagingen van je eigen managers door andere vragen te stellen.
 • Je bent een echte businesspartner, je voegt zichtbaar waarde toe voor je interne klanten binnen de gemeenten.
 • De samenwerking met andere ondersteunende afdelingen verbetert, zoals organisatieadvies, communicatie, L&D.
 • Je draagt bij aan het succes van je organisatie.

Methodiek

 

De 70:20:10 methodiek bestaat uit vijf nieuwe rollen en 31 kritieke taken voor L&D-professionals. Voor iedere rol zijn kritieke taken ontworpen die zijn afgeleid van de te bereiken resultaten. In het HR-businesspartner programma focussen we op de rol van de Performance Detective en de Performance Game Changer, omdat dit voor jouw praktijk de meest relevante rollen zijn. Voor de uitvoering van de rest van de rollen kun je samenwerken met met andere afdelingen.

De Performance Detective volgt een gestructureerde analyse aanpak via de volgende stappen:

 • Business Analyse
 • Performance Analyse
 • Invloedanalyse

Om een organisatieprobleem structureel op te lossen is het van belang dat je het probleem of de verbeterkans en de bijbehorende oorzaken fundamenteel in kaart brengt. Eerst denken (analyseren) en dan doen (oplossen).

Na het uitvoeren van de analyses is het mogelijk om een businesscase op te stellen en aanbevelingen te formuleren voor je manager en de interne klant. Dit is ook input voor de Performance Architect, zodat hij een goed ontwerp van de ‘100’ kan maken.

Aanpak

 

Elementen van het programma

 • Het project
  Voorafgaand aan het programma overleg je over de interne klantvraag die je gaat aanpakken met behulp van de Performance Detective taken.
 • Kick-off
  Het 70:20:10 Expert programma start met een kick-off, online of op locatie.
 • Performance DNA Light
  In samenwerking met Platinum Performance Group heeft het 70:20:10 Institute de beschikking over een set van tools die de Performance Detective gebruikt bij de uitvoering van de analyses.
 • Online performance support en app
  De rol van de Performance Detective is uitgewerkt in 9 taken die je uitvoert in de eigen praktijk. Voor alle taken is performance support gemaakt, online checklists met tips van experts die direct ondersteuning bieden bij de uitvoering van de taak. Deze performance support is beschikbaar via een browser en een app.
 • Het boek
  Het boek 70:20:10 naar 100% performance (Arets, Jennings, Heijnen, 2015) vormt de body of knowledge van de 70:20:10-methodiek. De deelnemers ontvangen het boek voorafgaand aan het programma.
 • De werkversneller
  We plannen een ‘werkversnellersbijeenkomst’. Tijdens deze bijeenkomst is een 70:20:10 Expert aanwezig die begeleiding biedt bij de uitvoering van de projecten en waar nodig meer achtergrondinformatie geeft of de mogelijkheid kan bieden om in een beschermde omgeving bijvoorbeeld een moeilijk gesprek te voeren met een opdrachtgever.
 • Presentatie resultaten
  Bij een incompany traject in Nederland plannen we een dagdeel na 5 maanden waarin iedereen de resultaten van het traject presenteert. Waar mogelijk nodigen we dan ook de interne opdrachtgevers uit.
 • Online community
  In de online community delen deelnemers de voortgang van het project via formats en aantekeningen van gesprekken. Zowel de collega deelnemers als de experts voorzien deze input van feedback en tips.
 • Online advisering van experts
  Per project organiseren we (online) advisering. We noemen dit ‘check-ins’. Deze duren 15-30 minuten. We bespreken dan de knelpunten in de projecten en zorgen voor mogelijke oplossingen. Het is ook mogelijk om zelf ondersteuning aan te vragen, via mail, de online community of (beeld)bellen.

Het programma

 

Introductie via een online live sessie (1 uur)

 • Introductie, online omgeving
 • Prestatieverbetering van mensen als uitgangspunt
 • Je eigen project

Werkversneller dag 1

 • HR-businesspartners: verbinding met het kernproces binnen het sociaal domein: welke taal spreken we?
 • Organisatie-analyse: toepassen van de tools in de eigen praktijk
 • Prestatie analyse: doe het zelf met behulp van de tools

Werkversneller dag 2

 • Invloedanalyse: welke factoren spelen een rol bij de implementatie van belangrijke thema’s in je organisatie? Toepassing van het negenveldenmodel van Rummler: iedere dag te gebruiken. We oefenen het gebruik tijdens deze dag.
 • Beste presteerders: waarom zijn ze belangrijk en waar vind je ze?
 • Rapporteren aan je interne klant: creëer commitment en duurzame relaties met de sleutelfiguren in je organisatie en de andere afdelingen.

Eindbijeenkomst

Presentatie projecten (1 dagdeel) + uitreiking certificatenDoelgroep

 

HR-business partners

Kosten

 

1495 euro per persoon
Incompany: in overleg, svp contact opnemen.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Bedrijf

Uw bericht