Kwaliteitsimpuls én permanente educatie in de kinderopvang

De kinderopvang professionaliseert. Het ministerie stelt middelen ter beschikking voor permanente educatie. Hoe zorg je ervoor dat permanente educatie voor iedereen beschikbaar komt? Zonder dat je met veel extra verlet te maken krijgt? Met als opbrengst betere kwaliteit en tevreden ouders, kinderen én de GGD? Via een online werk- en leerwereld voor de kinderopvang, met taakondersteuning en heldere micro-learning en de mogelijkheid om samen te discussiëren over het werk en kennis te delen.

Slimmer werken en leren met 70:20:10

 • Wie wil er niet de kwaliteit van de kinderopvang verbeteren?
 • En tegelijkertijd de professionalisering eigentijds ondersteunen?
 • Om op die manier de gewenste pedagogische resultaten te boeken?

De huidige professionalisering in de kinderopvang is traditioneel van aard. Veel medewerkers volgen trainingen of de online variant hiervan: e-learning. Daar is op zich niets mis mee, alleen kan het effectiever en eigentijdser.

Slimmer werken

In het trainings- of e-learningmodel is het idee dat we kennis in de hoofden van de medewerkers opslaan. Op grote schaal worden trainingen en e-learning gecombineerd tot blended learning met de toets als formeel bewijs dat medewerkers bekwaam zijn. Dit model is gebaseerd op het denken over leren in de 20ste eeuw. Logisch en begrijpelijk, maar minder effectief in de 21ste eeuw – en niet onbelangrijk: het sluit niet goed meer aan bij de huidige (jonge) generatie pedagogisch medewerkers.

Slimmer werken en leren

Slimmer werken verwijst naar het online ter beschikking stellen van alle kennis die nodig is om de gewenste pedagogische kwaliteit te realiseren. Dat via een app, waardoor vlak voor, tijdens en na afloop van het van uitvoeren pedagogisch werk de kennis beschikbaar is. Vergelijk het slimmer werken concept met de navigatie in de auto. Je krijgt dan alle kennis die nodig is op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en juist op tijd. Dat is handig en leerzaam. Want mensen leren nu eenmaal meer door te werken dan door het volgen van formele trainingen of e-learning.

De GPS voor de pedagogisch medewerker

Sardes en Tulser hebben samen de GPS voor professionalisering ontwikkeld. Dit is een nieuwe, innovatieve aanpak waarbij alle informatie om slimmer werken en leren te ondersteunen via een app toegankelijk is. Dus heeft iedereen tijdens het werk, op het moment dat je het nodig hebt, ondersteuning voor alle taken die pedagogisch medewerkers moeten uitvoeren.

Daardoor is de noodzaak om alles te onthouden verminderd. Tegelijkertijd heb je toegang tot veel en vooral relevante kennis en informatie, die nodig is om beter en slimmer te werken – en daarvan te leren. De ondersteuning bestaat uit kleine brokjes praktisch toepasbare informatie zoals checklists en filmpjes, met de mogelijkheid meer verdieping te raadplegen. Daarnaast biedt de online omgeving ook de mogelijkheid te leren van en met je collega’s, door middel van een ‘online community’.

 De GPS voor de pedagogisch medewerker is 70:20:10 proof

In de kinderopvang is, zoals in veel branches, veel belangstelling voor 70:20:10. Terecht, omdat het hiermee mogelijk is om verder te gaan dan het uitsluitend aanbieden van formele leerinterventies. Wij bieden in onze samenwerking dan ook een slimme en eigentijdse mix aan van leer- en presteeroplossingen, waarbij online ondersteuning gecombineerd kan worden met korte trainingen, korte vormen van e-learning en natuurlijk begeleiding op de werkplek. Het is dan ook deze effectieve mix van oplossingen die 70:20:10 proof is: de kern van het slimmer werken is leren concept. Want 70:20:10 is een praktische metafoor waardoor het duidelijk is dat mensen het meeste leren door te werken (70) en via anderen (20) en dat er natuurlijk ook altijd nog formele leerinterventies (10) nodig zijn. De belangrijkste les is echter dat via 70:20:10 gedemonstreerd is dat mensen altijd en overal leren op een door hen gewenst tijdstip. Dat is niet meer te vergelijken met het leren in een leslokaal. Ook is de aard van leren veranderd. Mensen hebben toegang tot online kennis en dat maakt het minder logisch en effectief om allerlei zaken te leren onthouden. Die tijd kun je beter benutten om te werken aan pedagogische kwalitatief verantwoorde en veilige dienstverlening.

De voordelen

 • Werken en leren zijn geïntegreerd.
 • Professionalisering is praktijkgericht.
 • De online kennis en informatie is 24/7 toegankelijk en omvat veel meer dan mensen kunnen onthouden.
 • De online kennis en informatie is actueel en betrouwbaar en groeit en met de ontwikkelingen van de sector mee.
 • De online kennis en informatie is een vitaal middel voor kinderopvangorganisaties om de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening te handhaven en verder te ontwikkelen.
 • Ondersteuning via een app sluit aan bij de belevingswereld van de pedagogisch medewerkers.
 • Minder verletkosten.
 • Toename productiviteit (zoeken naar informatie is niet meer nodig).

Generieke omgeving beschikbaar via een app

Een generieke online omgeving is ontwikkeld met relevante thema’s voor de kinderopvang. Het dagritme van het kind is het uitgangspunt en de volgende onderwerpen zijn uitgewerkt:

 • Dagindeling en schakelmomenten.
 • Begin van de dag.
 • Gerichte activiteit.
 • De fles geven en contact maken.
 • Buiten spelen.
 • Eten en drinken.
 • Verschonen en toiletgang als contactmoment.
 • Naar bed gaan en contact maken.
 • Vrij spelen binnen.
 • Einde van de dag.
 • Voorlezen.
 • Mediagebruik.

Mogelijke 70 oplossingen met praktische ondersteuning

 • Ondersteuning van teams op de verschillende locaties. Via deze ondersteuning nemen we blokkades weg in de organisatie om de teams te faciliteren beter te kunnen werken. Deze ondersteuning is afgestemd op de situatie bij de klant en de context van de teams.
 • Online ondersteuning via het 70:20:10 platform voor alle medewerkers en managers met:
  • Taakondersteuning (performance support) gericht op het dagritme van het kind in de vorm van checklists, animaties en filmpjes uit de praktijk.
  • Micro-learning als aanvullende achtergrondinformatie om deze kritieke taken uit te voeren conform de standaarden van het pedagogisch beleid.
  • 360 graden feedback gericht op de vastgestelde kritieke taken uit het primaire proces. De uitkomsten van deze metingen zijn gekoppeld aan de HR cyclus (jaargesprekken).
  • Het bijzondere aan dit platform is dat het altijd beschikbaar is voor de professionals en dat de hele organisatie deelneemt, de pedagogisch medewerkers en de ondersteunende stafafdelingen.

Mogelijke 20 oplossingen via social learning

 • Online kennis delen om actueel te blijven.
 • Online delen van best practices.
 • Online kennis produceren door vragen van en met elkaar te beantwoorden.
 • Online communicatie en samenwerking onafhankelijk van de tijd en de locaties van de verschillende teams met 24/7 toegang voor iedere medewerker.
 • Communitymanagement via pedagogisch coaches uit de organisatie.

Mogelijke 10 oplossingen

 • MD-traject voor managers.
 • Micro-learning voor medewerkers.
 • Coaching op de werkplek.

Voorbeelden van resultaten van de samenwerking met een klantorganisatie

 • Ouders zijn meer tevreden (rapportage klanttevredenheidscijfers).
 • Zichtbare implementatie van pedagogisch beleid op de werkplek.
 • Medewerkers rapporteren dat er nu meer duidelijkheid is over de verwachtingen. Door de 360 graden feedback wordt daadwerkelijk gemeten in hoeverre de professional de taken uitvoert.
 • Externe inspecties (o.a. GGD) verlopen positief.
 • Forse toename van de online kennisdeling –en productie.
 • De ontwikkeling van de medewerkers is expliciet gemaakt onder andere via het 70:20:10 platform.
 • Ruim 600 medewerkers zijn met het 70:20:10 platform ondersteund door de slimme koppeling aan de kritieke taken en het dagritme van het kind.
 • Management en staf ervaren de cocreatie in de samenwerking en het getoonde partnerschap als bijzonder prettig en effectief.

In samenwerking met Sardes

De afgelopen jaren hebben Tulser en Sardes samengewerkt aan slimme, eigentijdse oplossingen om professionals in de kinderopvang te ondersteunen met werken en leren.De inhoud van de generieke omgeving op basis van het dagritme van het kind is met inhoudelijke input van Sardes ontwikkeld.

Tulser

In Nederland is Tulser toonaangevend op het gebied van 70:20:10. Niet alleen werkt Tulser samen met Charles Jennings. Ook hét handboek over 70:20:10, met veel Nederlandse casuïstiek, is vooral gebaseerd op het werk dat Tulser in Nederland al jaren uitvoert. In de kinderopvang is het slimmer werken en leren concept volledig ontwikkeld om werken en leren meer met elkaar te integreren.

Wij maken graag een afspraak met u om u de mogelijkheden van de online omgeving met taakondersteuning op de werkvloer te laten zien en te bespreken wat de mogelijkheden en wensen zijn voor uw organisatie!

Contact opnemen kan via:

Email: info@tulser.com
Tel: 043 356 1444

Tulser