Implementeer de strategie van organisaties met 70:20:10

Welke vraag ook is gesteld. Met 70:20:10 is het mogelijk om een effectief antwoord te formuleren.

Hoe is het mogelijk om een verbetercultuur in de organisatie te implementeren? Een resultaatgerichte aanpak op de werkvloer te laten landen? Om via meetbare resultaten te zien dat de strategie effectief is vertaald naar concreet gedrag daar waar de prestaties moeten worden geleverd: de werkvloer.

Vraag

Veel vragen van organisaties zijn gericht op het implementeren van de strategische prioriteiten naar de werkvloer. Dat loopt uiteen van vraagstukken over leiderschap, verbetercultuur, klantgerichtheid, kwaliteit, veiligheid, nieuwe softwaresystemen enzovoort.

Welke vraag ook is gesteld. Met 70:20:10 is het mogelijk een effectief antwoord te formuleren, waarbij de leerfunctie in organisatie in de praktijk samenwerkt met het management, beste presteerders en andere stafafdelingen.

Aanpak

In ons boek zijn vijf rollen beschreven die beslissend zijn om met 70:20:10 de gewenste strategie op de werkvloer te implementeren. Kenmerkend in iedere rol is de actieve samenwerking met belangrijke mensen uit de organisatie (management, beste presteerders, focusgroepen e.d.).

Rollenmodel - Vijf nieuwe rollen voor de 702010 expert - Tulser

Vijf nieuwe rollen voor de 70:20:10-expert

De Performance Detective start met de business –en performance analyse met als doel het kritieke organisatieprobleem of de verbetermogelijkheid meetbaar vast te stellen. Deze eerste stap is de basis om te bepalen of het wel of geen zin heeft om door te gaan. Of er wel voldoende meetbare business impact te realiseren is? En welke oorzaken ten grondslag liggen aan het prestatieprobleem van de organisatie om de koe daadwerkelijk bij de horens te kunnen vatten.

Met de rapportage van de analyse gaat de Performance Architect aan de slag om de aanpak van de implementatie te ontwerpen. De Performance Architect ontwerpt op hoofdlijnen en redeneert vanuit een totale oplossing. Eerst ontstaat een ontwerp vanuit de ‘100’ om vervolgens verder te gaan met de ‘70’, de ‘20’ en de ‘10’. Het prototype van het ontwerp wordt in actieve samenwerking met de opdrachtgever ontwikkeld, gevalideerd en vastgesteld in een definitieve rapportage.

De Performance Master Builder maakt met het ontwerp van de Performance Architect concreet alle ontworpen oplossingen voor de ‘70’, de ‘20’ en de ‘10’ en ook in die volgorde. Daarmee ontstaat een directe verbinding met de core business, want de kritieke taken om de implementatie te laten slagen worden in de ‘70’ ondersteund. Ook is de kracht van de massa in de organisatie actief betrokken via de ondersteuning in de ‘20’. Zo is het mogelijk ook de expertise op de werkvloer te benutten om met succes te implementeren. De concrete producten van de Performance Master Builder zijn in actieve samenwerking met beste presteerders en eindgebruikers ontwikkeld en via reviews volgens een afgesproken procedure vastgesteld en gerapporteerd.

Met het ontwerp op hoofdlijnen en de uitgewerkte oplossingen kan de Performance Game Changer een concreet plan van aanpak voor de implementatie in afstemming met de opdrachtgever maken en vaststellen. Om vervolgens de implementatie te managen en de regie over de voortgang te houden. Met als doel de gewenste organisatieresultaten te realiseren.

De Performance Tracker ten slotte bewaakt vanaf de start door de Performance Detective de voortgang. Dat gebeurt via een door de opdrachtgever vastgesteld meetplan met als opbrengst dat in actieve samenwerking met de Performance Game Changer de implementatie nauwkeurig te volgen is. Uiteraard met mogelijkheden om tijdig in te grijpen of bij te sturen om de afgesproken organisatieresultaten te boeken.

Resultaat

De te boeken organisatieresultaten zijn vastgesteld door de Performance Detective in overleg met de opdrachtgever. Door actief samen te werken met de sleutelfiguren in de organisatie is het in de praktijk mogelijk gebleken om deze resultaten ook te boeken. Of het nu om klantgerichtheid, kwaliteit, leiderschapsontwikkeling of samenwerken in resultaatverantwoordelijke teams gaat, de resultaten dienen voor zich te spreken. Met als bijkomen voordeel dat er altijd sprake is van een positieve business case wanneer de implementatie via 70:20:10 is gerealiseerd.