De voordelen van 70:20:10

Wendbaarheid, kansen, vernieuwing, effectiviteit en waardecreatie.

Het is niet voor niets dat zoveel organisaties in de wereld bewust kiezen voor 70:20:10. De voordelen zijn evident en vormen een effectieve optie om leren in organisaties te moderniseren en te verbinden met de business.

De belangrijkste voordelen van 70:20:10 zijn:

  • Sneller inspelen op het tempo waarin veranderingen plaatsvinden: leren en presteren at the speed of business;
  • Concrete kansen benutten voor leren in organisaties: uitbreiding van de dienstverlening;
  • De logische upgrade van leren in organisaties: vernieuwing van de dienstverlening;
  • Effectiever aansluiten bij de kenniswerkers van deze tijd: slimmer werken = leren;
  • Waardecreatie voor leren in organisaties: positieve businesscase.

Leren en presteren at the speed of business

Het tempo van veranderen van markten en organisaties is snel. Zo snel dat uitbreiding van de dienstverlening nodig is om het tempo van de business bij te houden. Alleen training of e-learning volstaat niet meer. Met 70:20:10 is het mogelijk teams en managers ook tijdens het werk van kennis te voorzien: op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid, op de juiste plaats en voor de juiste persoon. Dit opent een nieuwe wereld van nieuwe dienstverlening. Ook dat is 70:20:10.

Uitbreiding van de dienstverlening van L&D

Met 70:20:10 is het mogelijk om de dienstverlening van leren uit te breiden naar de 70 en de 20. Maar het gaat verder, want de focus ligt bij L&D met 70:20:10-dienstverlening niet langer meer op het overwegend aanbieden van formele leerinterventies om het leren in organisaties te bevorderen. De nadruk ligt juist op het ondersteunen van werken = leren, waarmee de prestaties van de organisatie verbeteren; over de volle breedte van 70:20:10.

Vernieuwing van de dienstverlening van L&D

70:20:10 biedt L&D niet alleen de kans om de dienstverlening uit te breiden, maar ook om die te vernieuwen. Dat betekent dat je verder kijkt dan 70:20:10 en onderzoekt hoe de performance van de organisatie kan worden ondersteund vanuit het principe van het totaal: de 100. Vervolgens bepaal je wat er nodig is en in welke verhouding om werken = leren te ondersteunen. Dat werk je dan uit naar de 70, de 20 en de 10. Dat doe je in die volgorde, om er zeker van te zijn dat de verbinding met de organisatie via de 70 als eerste is geregeld. Deze aanpak maakt voor L&D-professionals de weg vrij om nieuwe methodieken, oplossingen, implementatie- en evaluatiemethoden toe te passen.

Slimmer werken = leren

Kennis is de grondstof van de nieuwe economie. Niet langer meer zijn gebouwen of materialen bepalend voor de waarde van organisaties, maar zijn het mensen met kennis. En het zijn deze kenniswerkers die behoefte hebben aan slimme oplossingen om de juiste kennis op het juiste moment beschikbaar te hebben. Dat kan met 70:20:10 omdat het mogelijk is over te stappen van uitsluitend een aanbod van training, coaching en e-learning naar alle vormen van (online) ondersteuning op de werkplek die nodig is om beter te presteren. Dit is de beweging van courses naar (online) resources.

Positieve businesscase

Meer doen met meer waarde! Dan heb je zeker een positieve business case. Met 70:20:10 is dit op mogelijk door de dienstverlening uit te breiden naar de 70 en de 20. Meer kennis qua ondersteuning op de werkplek leidt tot een verminderde noodzaak om formele trainingen uit te voeren. Dit is de basis voor een positieve business case via:

– minder verletkosten;
– minder out-of-pocket kosten voor training of andere formele leerinterventies.