De 70:20:10 Roadmap

De 70:20:10 Roadmap

Heb jij ook het gevoel dat de tijd rijp is voor verandering? Wil jij met L&D de verbinding maken met de corebusiness? Businessimpact demonstreren? En er niet langer over praten, maar gewoon doen?

Hoe zou jij jezelf, of de eigen L&D-afdeling, positioneren? Ben je gericht op hr(d), dan functioneer je mogelijk als opdrachtnemer of als leeradviseur. Wij zien in onze praktijk dat circa 95% van de L&D-afdelingen zichzelf plaatsen aan de linkerkant.

Tegelijkertijd spreken ze sterk de ambitie uit om op te schuiven naar de rechterkant. Met gerichtheid op de corebusiness en mogelijkheden om met 70:20:10 dienstverlening daadwerkelijk businessimpact te realiseren. L&D schuift op van links naar rechts:

 • Van leeroplossingen naar businessoplossingen
 • Van leverancier van trainingen naar een business partnership
 • Van een cost- naar een profitcenter

Heb jij ook de ambitie om L&D te ontwikkelen naar de rechterkant? Naar toekomstbestendige businessmodellen? Dan is de 70:20:10 Roadmap iets voor jou.

Ga dan met ons mee met de 70:20:10 Roadmap.

Opbrengsten

 

 • Met de focus op de kern businessdoelen en mogelijkheden om de business effectief te bedienen met 70:20:10 services kan L&D bewegen van links naar rechts:
  • Van het creëren van leeroplossingen naar het leveren van business oplossingen.
  • Van acteren als een training leverancier naar werken in business relaties en partnerships.
  • Van een kostencentrum naar het toevoegen van waarde als profit centrum.
 • Implementatie van de 70:20:10 Methodologie zoals ontwikkeld door het 70:20:10- Institute.

4 business modellen

 

Het business model helpt te definiëren waar L&D primair werkt en functioneert als een gids om te bepalen waar je graag wilt zijn. Aan de linkerkant werk je in de leerzone. Aan de rechterkant werk je in de performance zone. Bewegen van de onderkant naar de bovenkant van het model zorgt voor een toename in focus op waarde in plaats van activiteit.

Aanpak

 

Onze 70:20:10-roadmap is een process met een strategische en operationele gids. De roadmap is een methodologisch proces dat organisaties helpt om richting te geven aan de ambities. De roadmap bestaat uit drie onderling samenhangende stappen:

– De inspiratiefase
– De implementatiefase
– De verbeterfase

 • Een van de meest belangrijke kenmerken van dit model is de continue verbeter mindset dat hier ingebed is. Het gebruikt voortdurend verbeteren en innovatie als de machine van de (interne) 70:20:10 dienstverlener
 • Hoewel de drie fasen onderscheiden kunnen worden vanuit een proces standpunt, kunnen ze niet uit elkaar gehaald worden.
 • Het is mogelijk om de programmering van de oplossingen binnen de drie fasen serieel te plannen of (gedeeltelijk) in parallel. Het is bijvoorbeeld niet nodig om de hele ‘inspiratiefase’ af te ronden voordat gestart kan worden met de ‘implementatiefase’.
 • De roadmap is te vinden in het diagram. Het diagram laat de minimale stappen zien die nodig zijn om 70:20:10 effectief te implementeren. Iedere organisatie heeft een verschillend startpunt. Daarom hebben we een checklist ontwikkeld.

De drie fases

Inspireer

In de eerste fase gaat het om engagement. Intern en extern is het de bedoeling om de relevante stakeholders en professionals te betrekken bij de ambitie van L&D. Daarvoor is het mogelijk om in co creatie bijvoorbeeld:

 • De strategische visie met de ambitie van L&D uit te werken of verder vorm te geven
 • Een 70:20:10 scan uit te voeren, zodat de huidige situatie in beeld is. Dit is af te zetten tegen de ambitie of de gewenste situatie
 • Inspiratiesessie te organiseren met interne en externe stakeholders
 • Andere activiteiten uit te voeren, die in de context van de eigen organisatie relevant zijn

Natuurlijk is inspireren ook kiezen voor een effectieve veranderaanpak die past bij de organisatie.


Implementeer

Na inspireren volgt implementeren. Dat begint met een implementatieplan om gestructureerd te komen bij de gewenste ambitie. Na de implementatiefase is een belangrijk deel van de dienstverlening van L&D al in staat om businessimpact te realiseren. Daarvoor is het natuurlijk nodig om de eigen professionals te ontwikkelen. Om hierbij te ondersteunen hebben we een reeks van 70:20:10 Programma’s ontwikkeld speciaal voor L&D, HR-Business Parnters en ook voor managers. Deze programma’s zijn ontworpen op basis van 70:20:10 principes.

 1. 70:20:10 Expert programma: De deelnemers passen de 70:20:10 methodiek toe op een resultaatgerichte manier met de vijf rollen die hiervoor kenmerkend zijn.
 2. 70:20:10 Masterbuilder programma: voor ontwikkelaars van programma’s. Hiermee is het mogelijk om 70:20:10 proof dienstverlening te ontwikkelen.
 3. 70:20:10 Performance Detective programme: HR business partners kunnen hieraan deelnemen. Daarbij staat de analyse central en ontstaat er een waardeketen tussen HR businesspartners en L&D. Dit programma is ook op maat te maken voor het operationele management.

In de praktijk van de 70:20:10 Roadmap starten deze programma’s al vaak onmiddellijk parallel aan de inspiratiefase. Om zo snel en praktisch mogelijk in staat te zijn met de nieuwe dienstverlening te beginnen en resultaten te boeken.

Belangrijk in deze fase zijn de pilotprojecten. Hierbij werkt het 70:20:10 Institute samen met de opdrachtgever aan concrete projecten, die businessimpact opleveren. Voor de implementatie is het nodig om enkele projecten ‘volgens het boekje’ te laten verlopen om de waarde van de 70:20:10 methodiek aan te tonen.

De online community is vanaf de inspiratiefase beschikbaar om kennis met elkaar te delen en te produceren. Tijdens de implementatie is dit in de praktijk een effectief hulpmiddel


Verbeter

Na implementeren staat continu verbeteren. De L&D-afdeling is nu een prestatieadviseur of waardecreator. Dus is nu de tijd aangebroken om voortdurend te blijven verbeteren met bijvoorbeeld:

 • De ontwikkeling van een 70:20:10 dashboard;
 • 70:20:10 pilotprojecten met strategische impact in de organisatie


Tijdlijn

 

Zie hier een voorbeeld van maatwerk, waarbij de 70:20:10 Roadmap samen met een opdrachtgever tot een eigen invulling heeft geleid.

Kosten

 

Wij bespreken graag uw behoeften en geven een gedetailleerde offerte voor de elementen van de 70:20:10 Roadmap die u nodig heeft.

Wanneer 15 of meer deelnemers zijn ingeschreven, is het lidmaatschap van het instituut voor organisatiepartnerschap voor twee jaar opgenomen.

Doelgroep

 

HR/L&D-teams in organisaties die willen ontwikkelen in de richting van valuecreators in hun eigen organisatie.

Voorbeelden

 

Friesland Campina (wereldwijde multinational in voedsel)


Nieuwe L&D-afdeling bij Friesland Campina bij de implementatie van de methodologie 70:20:10 in hun organisatie. We hebben met hen samengewerkt in de inspiratiefase, implementatiefase en nu in de verbeteringsfase. Friesland Campina ontwikkelde een strategische visie en plan en alle L&D-professionals woonden het 70:20:10 Expert-programma bij, wat resulteerde in 7 projecten uitgevoerd in het hele bedrijf, zie onderstaand figuur. Twee van deze projecten hebben al een berekend zakelijk voordeel van 400.000 euro.


Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Bedrijf

Uw bericht