Dé 70:20:10 methodiek

Van leren naar presteren met de nieuwe rollen en taken van de 70:20:10-expert.

Hoeveel hits levert het zoeken naar 70:20:10 op? Hoeveel artikelen, blogs, tweets en likes zijn er over 70:20:10 verschenen? Miljoenen! En al deze informatie levert vooral inzichten op over het wat. Wat is 70:20:10 en waarom is het belangrijk om met 70:20:10 te werken in organisaties.

Over het hoe is aanzienlijk minder te vinden. En over een methodiek om 70:20:10 te implementeren is vrijwel niets te vinden. Daarom hebben Jos Arets, Vivian Heijnen en Charles Jennings besloten om dé methodiek voor 70:20:10 te ontwikkelen en in ons boek te beschrijven.

Stap met 70:20:10 in het presteerparadigma

De wereld om ons heen en organisaties veranderen in een hoog tempo. Dan is het logisch dat de dienstverlening van leren in organisaties mee dient te veranderen. Niet langer is het functioneel om uitsluitend formele leeroplossingen aan te bieden. Leeroplossingen die vooral passen in het leerparadigma.

Met 70:20:10 is het mogelijk de dienstverlening van leren in organisaties uit te breiden én mee te laten veranderen met de snelheid van veranderingen in de business. Dat is leren en presteren ‘at the speed of business’. Met als voordeel dat leren in organisaties op die manier ook (meetbaar) bijdraagt aan de gewenste organisatieresultaten.

Hiervoor is het wel nodig dat de leerfunctie overstapt van het leer- naar het presteerparadigma.

De basis van de methodiek van 70:20:10 bestaat immers uit het veranderen van de mindset over leren in organisaties: van leren naar presteren. In het presteerparadigma is de aansluiting met de business geregeld en dat vormt de basis om de leerfunctie relevant te laten zijn en blijven voor organisaties.

Dé 70:20:10 methodiek

Om in het presteerparadigma te kunnen werken én de dienstverlening uit te breiden van formele naar ook informele leeroplossingen in de ‘20’ en de ‘70’. Om dit mogelijk te maken zijn vijf nieuwe rollen gedefinieerd.

Rollenmodel 70:20:10-expert

Rollen en kritieke taken

De kern van de 70:20:10 methodiek is de onderlinge samenhang tussen de vijf rollen. En het feit dat iedere rol is geformuleerd op basis van gewenste resultaten. Met daarvan afgeleid zijn de kritieke taken die nodig zijn om de resultaten te behalen. Zo is op een praktische manier dé methodiek van de implementatie in organisaties gevisualiseerd. Door namelijk systematisch en doelgericht te werken is de kans op de gewenste organisatieresultaten geoptimaliseerd. En daar is het om te doen, want bij aantoonbare toegevoegde waarde voor de business bestaat er geen onduidelijkheid meer over de relevantie van leren in organisaties. Ook niet in tijden van crisis.Rollen en taken 702010 expert

Performance Detective

Analyseert prestatieproblemen op een systematische manier. Dit omvat een businessanalyse, prestatieanalyse en een oorzaakanalyse. De uitkomsten van de analyse zijn de input voor de Performance Architect.

Performance Architect

Cocreëert prototypen die individuele en organisatieproblemen oplossen. De architect ontwerpt voor de ‘100’, gebruikmakend van een set van agile ontwerpprincipes. Hij heeft een open mind en werkt gestructureerd. Hij valideert het ontwerp met de opdrachtgever voordat het naar de Performance Master Builder gaat.

Performance Master Builder

Werkt vanuit de kritieke taken en cocreëert effectieve oplossingen gebaseerd op het ontwerp van de Performance Architect. Hij gebruikt gestandaardiseerde processen en checklists om de bronnen en taken samen te brengen met als opbrengst een effectieve, uitgewerkte oplossing.

Performance Game Changer

Legt de nadruk op het ontwikkelen van nieuwe mindsets, en implementeert de oplossingen die door de Master Builder zijn uitgewerkt. Hij verbetert voortdurend en sluit aan bij de cultuur van de organisatie om zo duurzaamheid van de prestatieverbetering te realiseren.

Performance Tracker

Identificeert wat succes is voor de stakeholders. Hij maakt een meetplan, voert dit uit en rapporteert de prestatieverbetering aan de opdrachtgever.