Waarom 70:20:10 ?

Verbeter de prestaties van mens en organisatie door het ondersteunen van leren met 70:20:10.

Organisaties overleven, of niet. Dat hangt af van de mate waarin organisaties in staat zijn zich aan te passen aan steeds veranderende, externe en interne omstandigheden. 70:20:10 kan daarbij helpen. Het is vooral de markt, die een organisatie ‘dwingt’ om voortdurend te leren hoe te voldoen aan de eisen van de klant. Technologie, veranderend gedrag van klanten en markten, economische factoren en demografische variabelen (de wereld is de klant) zijn voorbeelden van externe factoren waar organisaties op moeten anticiperen. Vaak betekent dit een aanpassing, verbetering of vernieuwing van de producten of services en dat in een moordend tempo. Het is deze druk die mensen en organisaties inventief maakt om producten en diensten te verbeteren of iets geheel nieuws te (co)creëren. Dit is de lerende organisatie pur sang.

 70:20:10 gebeurt op de werkvloer

Een belangrijk kenmerk van de lerende organisatie is dat het leren niet is uitbesteed aan de leerfunctie. De belangrijkste motor om te verbeteren, te vernieuwen en te leren zit in de business. In de praktijk ervaren kenniswerkers het als gewoon om te leren door de:

  • ‘70’:  leren door te werken via impliciete kennis;
  • ‘20’:  (online) samenwerken en kennis delen en produceren;
  • ‘10’:  benutten van formele kennisbronnen (internet, training, e-learning enz.) om de kennisvoorraad op peil te houden.

Wil je het leren in organisaties een nieuwe impuls geven? De dienstverlening moderniseren én uitbreiden? Dan kan dat met het 70:20:10 referentiemodel. Gewoon door het leren in organisaties ook tijdens het werken te ondersteunen. Dat vormt de kern van het 70:20:10 referentiemodel: het in de volle breedte ondersteunen van leren in organisaties. Per saldo met als doel de prestaties van mens en organisatie te verbeteren.

Resultaten boek je met 70:20:10

Het 70:20:10 model krijgt steeds meer aandacht in organisaties die zoeken naar mogelijkheden om beter te leren presteren. De principes van 70:20:10 nodigen uit om anders naar leren en werken te kijken en helpen om de leerfunctie in organisaties effectiever in te richten: helemaal ten dienste van de professionals die resultaten willen behalen, moeten veranderen of verbeteren.

De vraag is nu: hoe zorg je ervoor dat 70:20:10 een succes wordt? Hoe kun je 70:20:10 ondersteunen en wat moet je daarvoor doen of laten? Tulser heeft jarenlange ervaring met deze vorm van werken en helpt organisaties bij het ontwerpen van een passende 70:20:10 strategie en om deze daadwerkelijk te implementeren.

70%
Leren = Werken

Ervaring in de praktijk

In 70:20:10 is het informele leren door en tijdens het werken het belangrijkste element. Niet verwonderlijk als het besef snel groeit dat prestatieverbetering binnen organisaties vooral op de werkvloer wordt gerealiseerd en ook juist daar vanuit de leerfunctie ondersteund moet worden.

Het leren tijdens het werken kan steeds beter en effectiever worden ondersteund. Slim ontworpen leerprogramma’s en de huidige technische en communicatieve mogelijkheden maken het mogelijk om traditionele, ineffectieve en veelal dure vormen van trainen en opleiden te reduceren. Je presteert beter met meer ervaring en juist door te werken met taakondersteuning doe je sneller de relevante ervaring op om beter te kunnen presteren.

20%
Social learning

Samenwerking en interactie

Net als in de 70 gaat het bij de 20 weer om een vorm van informeel leren, echter door interactie en samenwerking, gericht op coaching en het verkrijgen van feedback, in totaal goed voor circa 20%.

Waar mensen samenwerken, wordt relevante informatie uitgewisseld die gebruikt kan worden om effectiever te werken en te presteren.

10%
Formeel leren

Opleiding en training

Ook formele trainingen en bedrijfsopleidingen maken onderdeel uit van het totale leren, zij het in steeds mindere mate, omdat vele onderzoeken hebben aangetoond dat formeel leren onvoldoende bijdraagt aan het behalen van organisatieresultaten.

Deze vorm van leren is gestructureerd en veelal vooraf bepaald (denk aan school). Formeel leren is veelal geschikt om een basiskennis te ontwikkelen of wordt als voorwaarde gesteld om te mogen werken (denk aan vereiste certificaten of diploma’s).