702010 Institute

Supporting high performance

Al vele jaren werken Charles Jennings, Vivian Heijnen en Jos Arets samen aan 70:20:10. De samenwerking gaat over theorie, visie, projecten in de praktijk, dienstverlening en manieren om hun kennis (internationaal) te delen.

Op korte termijn gaat het door Charles Jennings, Jos Arets en Vivian Heijnen gezamenlijk opgerichte 70:20:10 Institute van start. Met als doel on- en offline kennisdeling over 70:20:10 mondiaal te ondersteunen. Het 70:20:10 Institute gaat ook internationale dienstverlening aanbieden om te voorzien in de  grote vraag van veel organisaties over het hoe van 70:20:10. Ofwel hoe is het mogelijk om 70:20:10 te implementeren in de eigen praktijk van leren en presteren in organisaties.

Het drietal heeft eerst een boek geschreven met de intentie om leren in organisaties van een nieuwe impuls te voorzien door de dienstverlening uit te breiden naar de 70 en de 20 én de koppeling naar het presteerparadigma. Op deze manier blijft leren in organisaties verbonden met én relevant voor het (top)management in organisaties. Tulser vertegenwoordigt voor Nederland alle diensten van het 702010 Institute.

70:20:10-referentiemodel en verder

Met 70:20:10 is het mogelijk om verder te gaan dan de getallenreeks. Het is een fundamenteel andere visie op werken en leren in de 21e eeuw, met de volgende kenmerken:

  • 70:20:10 verbindt het werken met leren.
  • 70:20:10 is leren in het presteerparadigma, zie het tabel hieronder voor de verschillen tussen het leer- en het presteerparadigma.
  • 70:20:10 biedt mogelijkheden voor L&D om de dienstverlening uit te breiden met nieuwe services in de 20 en de 70.
  • 70:20:10 faciliteert mensen om beter te werken en daarvan te leren. Daar is een consequente verbinding met de corebusiness voor nodig.
  • 70:20:10 gaat verder dan de traditionele leerfunctie en fungeert in die zin als navigatie voor de modernisering van het leren in organisaties.
Leerparadigma  Presteerparadigma met 70:20:10
Focus op leerinterventies: de 10 Focus op de effectieve verbinding tussen werken = leren, leren door samen te werken en formele leerinterventies, oftewel 70:20:10
Leren afgeleid van competentietekorten Leren verbonden met prestatieproblemen in de organisatie
Analyse van de leerbehoefte Businessanalyse en prestatieanalyse
Aanbieden en ontwikkelen van formele leerinterventies Aanbieden en ontwikkelen van interventies om de prestaties van de organisatie te verbeteren en daarvan te leren
Focus op leerdoelen Focus op presteerdoelen
Focus op de content Focus op de context en de content
Focus op theoretische kennis (wat) Focus op praktische kennis (hoe)
Focus op het leslokaal of het leermanagementsysteem (LMS) Focus op de gehele organisatie
Focus op de deelnemer aan formele interventies Focus op het werk, de werkende en de organisatie
Leren is een op zichzelf staande gebeurtenis Leren is een continu proces
Leren is gescheiden van het werk