Tulser Improvement Factory

Verbeteren is ons vak!

Verbeteren, dat hoort bij de 21ste eeuw. Wie neemt er nog genoegen met hoe het is? Steeds meer organisaties hebben de behoefte aan een verbetermethodiek waarmee het mogelijk is om een duurzame verbetercultuur te ontwikkelen. Om op die manier in staat te zijn zich voortdurend aan te passen aan de steeds veranderende eisen van de samenleving.  

Verbeteren is ons vak
Met de Tulser Improvement Factory ondersteunen wij organisaties om duurzaam te verbeteren. Om zo stapsgewijs, op het niveau van het management en de werkvloer, de gewenste organisatiestrategie te implementeren. Op de werkvloer valt de meeste winst te behalen. Daar moeten de resultaten van de verbeteraanpak zichtbaar worden. Dit loopt uiteen van klantgerichtheid, kosteneffectiviteit, projectmanagement tot effectief samenwerken, enzovoort.  

Meetbare prestatieverbetering
De verbeterteams werken stapsgewijs aan duurzame, meetbare prestatieverbetering. Dat gaat met een mix van activiteiten, waarbij de deelnemers leren hoe ze problemen en dieperliggende oorzaken kunnen opsporen. Om onderweg concreet te komen tot oplossingen die meetbaar bijdragen aan prestatieverbetering. Onze verbetermethodiek is toepasbaar op iedere gewenste, relevante verbetering van de organisatie, dus de aanleiding is minder belangrijk dan de methodiek!

Wij helpen u duurzaam te verbeteren!

The improvement factory

Tulser Improvement Factory streeft naar een continue verbetering, ook als het goed gaat: 'Het hoeft niet slecht te gaan , om te verbeteren'.

Andere factories:

  • Implementeren van pedagogisch beleid

    Implementeren van pedagogisch beleid

    Competentieontwikkeling én organisatieresultaten op de werkvloer verbeteren!
      lees verder